Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
 Krok č.1.Krok č.2.Krok č.3.Krok č.4.Krok č.5.Krok č.6.Krok č.7.
Žiadateľ

Žiadosť doručená

cloud@vicepremier.gov.sk

  Doplnenie údajov k žiadosti   
UPVII 

UPVII posúdi úplnosť

zaslaných podkladov

OK - UPVII oznámi Žiadateľovi

spustenie procesu certifikácie

 
 

UPVII oznámi

výsledok certifikácie

 
UPVII Zapíše sluzbu do katalógou 
   NOK - UPVII požiada o doplnenie údajov OK - UPVII oznámi Žiadateľovi

spustenie procesu certifikácie

 
Hodnotiteľ    

Hodnotiteľ vykonáva činnosti

spojene s certifikáciou 

  
  • No labels
Write a comment...