Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


ŽiadateľČíslo žiadosti

Názov služby

Typ Sluzby Úroveň certifikácie Tagsdátum prijatiadátum ukončenia status Komentár         
Anasoft2019000001Služba podpory schvaľovania dotácii v informačnom systéme schvaľovania dotácií (ISSD - SaaS)SaaSU1
 26.06.2019
CERIFIKÁCIA

SAP Slovensko 20190000021-SAP SuccessFactors Compensation SaaSU3
 22.07.2019

OPEN


SAP Slovensko  2019000003

2-SAP SuccessFactors Employee Central, SAP Cloud Platform Integration option

SaaSU3
22.07.2019

OPEN


SAP Slovensko  2019000004

3-SAP SuccessFactors Learning

SaaSU3
22.07.2019

OPEN


SAP Slovensko 2019000005

4-SAP SuccessFactors Onboarding

SaaSU3
22.07.2019

OPEN


SAP Slovensko  2019000006

5-SAP SuccessFactors Performance & Goals

SaaSU3
22.07.2019

OPEN


SAP Slovensko 2019000007

6-SAP SuccessFactors Recruiting

SaaSU3
22.07.2019

OPEN


SAP Slovensko 2019000008

7-SAP SuccessFactors Succession & Development

SaaSU3
22.07.2019

OPEN


SAP Slovensko 2019000009

8-SAP SuccessFactors Workforce Analytics

SaaSU3
22.07.2019

OPEN


SAP Slovensko 2019000010

9-SAP SuccessFactors Workforce Planning

SaaSU3
22.07.2019

OPEN


SAP Slovensko 2019000011

10-SAP Jam Collaboration, all edition

SaaSU3
22.07.2019

OPEN


VNET201900001201-Sluzba Virtual Private Server - VPSIaaSU1VPS, VM23.07.2019

OPEN


VNET201900001302-Sluzba Virtual Private Cloud - VPCIaaSU1VPC23.07.2019

OPEN


Interway201900001401-. IWAY PostgreSQL - postgresql-single-smallPaaSU1
11. 7. 2019

WAIT 

podklady neboli v spravnej forme, podla metodiky.

caka sa na dodanie spravnych podkladov

Interway201900001502-IWAY PostgreSQL - postgresql-single-mediumPaaSU1
11. 7. 2019

WAIT 

podklady neboli v spravnej forme, podla metodiky.

caka sa na dodanie spravnych podkladov


2019000016
2019000017
2019000018Legenda:

OPEN = Žiadosť prijatá,

CERIFIKÁCIA = Cerifikačný proces spustený

CERTIFIKÁCIA OK = Certifikácia ukončená - Stav OK

CERTIFIKÁCIA NOK = Certifikácia ukončená - Stav Zamietnutá

WAIT = Čaká na ....

IaaS - Infrastructure as a Service

PaaS - Platform as a Service

SaaS - Software as a Service

-----------------------------------

VM - Virtual Machine

VPS - Virtual Private Server

VPC - Virtual Private Cloud

DBaaS - DataBase as a Service

STaaS - Storage as a Service

BUaaS - BackUp as a Service


  • No labels
Write a comment...