Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Current »

Aký názov ?:      

NazovZiadatela-YYYYMMDD-s-XXX-UX-NázovSluzby     

YYYYMMDD je dátum prijatia žiadosti,   

XXX je poradove číslo žiadostí daného žiadateľa,

UX=  U1 / U2 / U3 = úroveň certifikácie

Aké číslo žiadosti: 

YYYYNNNNNN  poradové číslo žiadostí

YYYY=rok,

NNNNNN=celkové poradové číslo žiadostí v daný rok

Registratúra:
Čísla v systémoch ÚPVII
Číslo spisu:

Číslo žiadosti:

Číslo stanoviska:

Číslo MetaIS:

Źákladne informácie o žiadosti
Číslo žiadostiDátum doručeniaDátum začiatkuDátum ukončenia
201900005805.12.2019

Názov žiadateľa: VNET a.s.

Názov služby: VNET-Monitoring

Kontaktné údaje

Kontakty za UPVII: juraj.pankuch@vicepremier.gov.sk


Kontakty za žiadateľa: 


Žiadosť

Vložiť dokument WORD = vzor 1A

Dokumenty k žiadosti

No files shared here yet.

  • No labels