Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aký názov ?:      

NazovZiadatela-YYYYMMDD-s-XXX-UX-NázovSluzby     

YYYYMMDD je dátum prijatia žiadosti,   

XXX je poradove číslo žiadostí daného žiadateľa,

UX=  U1 / U2 / U3 = úroveň certifikácie

Aké číslo žiadosti: 

YYYYNNNNNN  poradové číslo žiadostí

YYYY=rok,

NNNNNN=celkové poradové číslo žiadostí v daný rok

Registratúra:
Čísla v systémoch ÚPVII
Číslo spisu:

Číslo žiadosti:

Číslo stanoviska:

Číslo MetaIS:

Źákladne informácie o žiadosti
Číslo žiadostiDátum doručeniaDátum začiatkuDátum ukončenia
201900006010.12.2019

Názov žiadateľa: XXX

Názov služby: XXXX

Kontaktné údaje

Kontakty za UPVII: juraj.pankuch@vicepremier.gov.sk


Kontakty za žiadateľa: 


Žiadosť

Loading

Vložiť dokument WORD = vzor 1A

Dokumenty k žiadosti

  File Modified
Microsoft Word Document 1A_Žiadosť o registráciu CS_WebJET_DMS.docx Feb 17, 2020 by Juraj Pankuch
Microsoft Excel Spreadsheet 1B_Formulár pre samohodnotenie CS_IW_v2.xlsx Feb 17, 2020 by Juraj Pankuch
ZIP Archive Prilohy_WebJet_DMS.zip Feb 17, 2020 by Juraj Pankuch
You are not logged in. Any changes you make will be marked as anonymous. You may want to Log In if you already have an account.
  • Drag and drop to upload or browse for files
    • No labels
    Write a comment...