Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Na týchto stránkach sú zverejnené vybrané dokumenty súvisiace so štandardmi informačných systémov verejnej správy.
Komplexná stránka štandardov pre informačné systémy verejnej správy je na adrese: http://informatizacia.sk/standardy-is-vs/596s.

  • No labels