Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Validácie formátov dokumentov

V zmysle § 50 Vyhlášky č. 78/2020 Z. z. orgán vedenia určuje a zverejňuje validácie formátov dokumentov pri prijímaní alebo vytváraní elektronicky podpísaných dokumentov v centrálnom metainformačnom systéme: 

- Na validáciu formátu PDF/A je určený referenčný softvér VeraPDF.

  • No labels