Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Dôležité Informácie: Uvedené štandardy sú publikované v stave - otvorené na pripomienkovanie. Štandardy sú neúplné, ale konzistentné. Nájdené chyby, resp. návrhy na doplnenie/vylepšenie prosím posielajte na miroslav.liska@mirri.gov.sk a viktoria.sunderlikova@mirri.gov.sk. Pokiaľ nemáte skúsenosti s RDF, svoje štúdium môžete začať pri čítaní HTML distribúcie RDF.

Centrálny model údajov verejnej správy 1.2


★★★★★★★★
Ontológia fyzickej osobyRDF/TTL   shapesRDF/XMLJSON-LDUML/XMIXSDODTPDFRDF/PNGUML/PNG
Ontológia právneho subjektuRDF/TTL   shapesRDF/XMLJSON-LDUML/XMIXSDODTPDFRDF/PNGUML/PNG
Ontológia finančných entítRDF/TTL   shapesRDF/XMLJSON-LDUML/XMIXSDODTPDFRDF/PNGUML/PNG
Ontológia lokácieRDF/TTL   shapesRDF/XMLJSON-LDUML/XMIXSDODTPDFRDF/PNGUML/PNG
Ontológia egovernment entítRDF/TTL   shapesRDF/XMLJSON-LDUML/XMIXSDODTPDFRDF/PNGUML/PNG


Centrálny model údajov v UML: 2022-02-16-data.gov.sk.eap

Príklady referečných dát


★★★★★★★★
Rudolf Yeti (fyzická osoba)RDF/TTLRDF/XMLJSON-LDUML/XMIArchiMateXMLODTPDFRDF/PNGUML/PNG
Zasnežovacie služby a.s. (právny subjekt)RDF/TTLRDF/XMLJSON-LDUML/XMIArchiMateXMLODTPDFRDF/PNGUML/PNG
Galvaniho 17A, Bratislava (fyzická adresa)RDF/TTLRDF/XMLJSON-LDUML/XMIArchiMateXMLODTPDFRDF/PNGUML/PNG
Rozhodnutie o stavebnom konaní (elektronický právny dokument)RDF/TTLRDF/XMLJSON-LDUML/XMIArchiMateXMLODTPDFRDF/PNGUML/PNG
Lokálna štatistická územná jednotka 1 – okres (dataset)RDF/TTLRDF/XMLJSON-LDUML/XMIArchiMateXMLODTPDFRDF/PNGUML/PNG

Používané medzinárodné ontológie

RDF - Resource Description FrameworkRDF/TTLXSDHTML (som RDF začiatočník)
OWL - Web Ontology LanguageRDF/TTLXSDHTML
SKOS - Simple Knowledge Organization SystemRDF/TTLXSDHTML
DCT - Dublin Core TermsRDF/TTLXSDHTML
ADMS - Asset Description Metadata System RDF/TTLXSDHTML
DCAT - Data Catalog VocabularyRDF/TTL
HTML
ORG - Organization OntologyRDF/TTL
HTML
CPO - Core Public Organization OnťoloryRDF/TTL
PDF  • No labels
Unknown macro: {add-label}