Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 8 Next »

Centrálny model údajov verejnej správy 1.2

Prehľad ontológií a ich distribúcií (2020-MM-DD)

Ontológia fyzickej osobyRDF/TTLRDF/XMLUML/XMIJSON-LDXSDODTPDF
Ontológia právneho subjektuRDF/TTLRDF/XMLUML/XMIJSON-LDXSDODTPDF
Ontológia finančných entítRDF/TTLRDF/XMLUML/XMIJSON-LDXSDODTPDF
Ontológia lokácieRDF/TTLRDF/XMLUML/XMIJSON-LDXSDODTPDF
Ontológia egovernment entítRDF/TTLRDF/XMLUML/XMIJSON-LDXSDODTPDF
  • No labels
Unknown macro: {add-label}