Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 30 Next »

Informácia: Otvorené na pripomienkovanie. Štandardy sú neúplné, ale konzistentné. Nájdené chyby, resp. návrhy na doplnenie/vylepšenie prosím posielajte na miroslav.liska@vicepremier.gov.sk 

Centrálny model údajov verejnej správy 1.2

Ontológia fyzickej osobyRDF/TTLRDF/XMLRDF/PNGUML/XMIUML/PNGJSON-LDXSDODTPDF
Ontológia právneho subjektuRDF/TTLRDF/XMLRDF/PNGUML/XMIUML/PNGJSON-LDXSDODTPDF
Ontológia finančných entítRDF/TTLRDF/XMLRDF/PNGUML/XMIUML/PNGJSON-LDXSDODTPDF
Ontológia lokácieRDF/TTLRDF/XMLRDF/PNGUML/XMIUML/PNGJSON-LDXSDODTPDF
Ontológia egovernment entítRDF/TTLRDF/XMLRDF/PNGUML/XMIUML/PNGJSON-LDXSDODTPDF


Príklady referečných dát

Rudolf Yeti (fyzická osoba)RDF/TTLRDF/XMLRDF/PNGUML/XMIUML/PNGJSON-LDXMLODTPDF
Zasnežovacie služby a.s. (právny subjekt)RDF/TTLRDF/XMLRDF/PNGUML/XMIUML/PNGJSON-LDXMLODTPDF
Galvaniho 17A, Bratislava (fyzická adresa)RDF/TTLRDF/XMLRDF/PNGUML/XMIUML/PNGJSON-LDXMLODTPDF
Rozhodnutie o stavebnom konaní (elektronický právny dokument)RDF/TTLRDF/XMLRDF/PNGUML/XMIUML/PNGJSON-LDXMLODTPDF
Lokálna štatistická územná jednotka 1 – okres (dataset)RDF/TTLRDF/XMLRDF/PNGUML/XMIUML/PNGJSON-LDXMLODTPDF

Používané medzinárodné ontológie

RDF - Resource Description FrameworkRDF/TTLXSDHTML
OWL - Web Ontology LanguageRDF/TTLXSDHTML
SKOS - Simple Knowledge Organization SystemRDF/TTLXSDHTML
DCT - Dublicn Core TermsRDF/TTLXSDHTML
ADMS - Asset Description Metadata System RDF/TTLXSDHTML
DCAT - Data Catalog VocabularyRDF/TTL
HTML


  • No labels
Unknown macro: {add-label}