Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 38 Next »

Dôležité Informácie: Uvedené štandardy sú publikované v stave - otvorené na pripomienkovanie. Štandardy sú neúplné, ale konzistentné. Nájdené chyby, resp. návrhy na doplnenie/vylepšenie prosím posielajte na miroslav.liska@vicepremier.gov.sk a viktoria.sunderlikova@vicepremier.sk. Pokiaľ nemáte skúsenosti s RDF, svoje štúdium môžete začať pri čítaní HTML distribúcie RDF.

Centrálny model údajov verejnej správy 1.2

Ontológia fyzickej osobyRDF/TTLRDF/XMLRDF/PNGUML/XMIUML/PNGJSON-LDXSD*ODTPDF
Ontológia právneho subjektuRDF/TTLRDF/XMLRDF/PNGUML/XMIUML/PNGJSON-LDXSD*ODTPDF
Ontológia finančných entítRDF/TTLRDF/XMLRDF/PNGUML/XMIUML/PNGJSON-LDXSD*ODTPDF
Ontológia lokácieRDF/TTLRDF/XMLRDF/PNGUML/XMIUML/PNGJSON-LDXSD*ODTPDF
Ontológia egovernment entítRDF/TTLRDF/XMLRDF/PNGUML/XMIUML/PNGJSON-LDXSD*ODTPDF

Pozn*: V prípade že nie je možné použiť heterogénny prístup definície XSD (s prefixmi), platí metodika Elektronické formuláre a ich referencovateľné identifikátory.


Príklady referečných dát

Rudolf Yeti (fyzická osoba)RDF/TTLRDF/XMLRDF/PNGUML/XMIUML/PNGJSON-LDXMLODTPDF
Zasnežovacie služby a.s. (právny subjekt)RDF/TTLRDF/XMLRDF/PNGUML/XMIUML/PNGJSON-LDXMLODTPDF
Galvaniho 17A, Bratislava (fyzická adresa)RDF/TTLRDF/XMLRDF/PNGUML/XMIUML/PNGJSON-LDXMLODTPDF
Rozhodnutie o stavebnom konaní (elektronický právny dokument)RDF/TTLRDF/XMLRDF/PNGUML/XMIUML/PNGJSON-LDXMLODTPDF
Lokálna štatistická územná jednotka 1 – okres (dataset)RDF/TTLRDF/XMLRDF/PNGUML/XMIUML/PNGJSON-LDXMLODTPDF

Používané medzinárodné ontológie

RDF - Resource Description FrameworkRDF/TTLXSDHTML (som linked data začiatočník)
OWL - Web Ontology LanguageRDF/TTLXSDHTML
SKOS - Simple Knowledge Organization SystemRDF/TTLXSDHTML
DCT - Dublicn Core TermsRDF/TTLXSDHTML
ADMS - Asset Description Metadata System RDF/TTLXSDHTML
DCAT - Data Catalog VocabularyRDF/TTL
HTML


  • No labels
Unknown macro: {add-label}