Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 43 Next »

Dôležité Informácie: Uvedené štandardy sú publikované v stave - otvorené na pripomienkovanie. Štandardy sú neúplné, ale konzistentné. Nájdené chyby, resp. návrhy na doplnenie/vylepšenie prosím posielajte na miroslav.liska@vicepremier.gov.sk a viktoria.sunderlikova@vicepremier.sk. Pokiaľ nemáte skúsenosti s RDF, svoje štúdium môžete začať pri čítaní HTML distribúcie RDF.

Centrálny model údajov verejnej správy 1.2


★★★★★★★★
Ontológia fyzickej osobyRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDUML/XMIXSD (1)XSD (*)ODTPDFRDF/PNGUML/PNG
Ontológia právneho subjektuRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDUML/XMIXSD (1)XSD (*)ODTPDFRDF/PNGUML/PNG
Ontológia finančných entítRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDUML/XMIXSD (1)XSD (*)ODTPDFRDF/PNGUML/PNG
Ontológia lokácieRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDUML/XMIXSD (1)XSD (*)ODTPDFRDF/PNGUML/PNG
Ontológia egovernment entítRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDUML/XMIXSD (1)XSD (*)ODTPDFRDF/PNGUML/PNG


Príklady referečných dát


★★★★★★★★
Rudolf Yeti (fyzická osoba)RDF/TTLRDF/XMLJSON-LDUML/XMIXML (1)XML (*)ODTPDFRDF/PNGUML/PNG
Zasnežovacie služby a.s. (právny subjekt)RDF/TTLRDF/XMLJSON-LDUML/XMIXML (1)XML (*)ODTPDFRDF/PNGUML/PNG
Galvaniho 17A, Bratislava (fyzická adresa)RDF/TTLRDF/XMLJSON-LDUML/XMIXML (1)XML (*)ODTPDFRDF/PNGUML/PNG
Rozhodnutie o stavebnom konaní (elektronický právny dokument)RDF/TTLRDF/XMLJSON-LDUML/XMIXML (1)XML (*)ODTPDFRDF/PNGUML/PNG
Lokálna štatistická územná jednotka 1 – okres (dataset)RDF/TTLRDF/XMLJSON-LDUML/XMIXML (1)XML (*)ODTPDFRDF/PNGUML/PNG

Používané medzinárodné ontológie

RDF - Resource Description FrameworkRDF/TTLXSDHTML (som RDF začiatočník)
OWL - Web Ontology LanguageRDF/TTLXSDHTML
SKOS - Simple Knowledge Organization SystemRDF/TTLXSDHTML
DCT - Dublicn Core TermsRDF/TTLXSDHTML
ADMS - Asset Description Metadata System RDF/TTLXSDHTML
DCAT - Data Catalog VocabularyRDF/TTL
HTML


  • No labels
Unknown macro: {add-label}