Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Next »

Dôležité Informácie: Uvedené štandardy sú publikované v stave - otvorené na pripomienkovanie. Štandardy sú neúplné, ale konzistentné. Nájdené chyby, resp. návrhy na doplnenie/vylepšenie prosím posielajte na miroslav.liska@vicepremier.gov.sk a viktoria.sunderlikova@vicepremier.sk. Pokiaľ nemáte skúsenosti s RDF, svoje štúdium môžete začať pri čítaní HTML distribúcie RDF.

Katalóg Budovy, stavby, majetok

Topic datasetu★★★★★★★★
Bezbariérová prístupnosť objektov z užívateľského hľadiskaRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODSXML
Zoznam prebytočného nehnuteľného majetku štátu určeného na predaj/nájomRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODSXML


  • No labels
Unknown macro: {add-label}