Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3 Next »

Dôležité Informácie: Uvedené štandardy sú publikované v stave - otvorené na pripomienkovanie. Štandardy sú neúplné, ale konzistentné. Nájdené chyby, resp. návrhy na doplnenie/vylepšenie prosím posielajte na miroslav.liska@vicepremier.gov.sk a viktoria.sunderlikova@vicepremier.sk

Katalóg Budovy, stavby, majetok

Datasety★★★★★★★★
Bezbariérová prístupnosť objektov z užívateľského hľadiskaRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODSXML
Zoznam prebytočného nehnuteľného majetku štátu určeného na predaj/nájomRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODSXML

Katalóg Účtovníctvo, zmluvy, faktúry, rozpočet

Datasety★★★★★★★★
Bezodplatné plnenia a daryRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODSXML
Zoznam zahraničných cestovných nákladovRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODSXML
Zoznam neuhradených pohľadávok štátu

Zoznam objednávok

Zoznam faktúr

Zoznam zmlúv

Katalóg Kontroly, pokuty, žiadosti, sťažnosti , sporové konania

Datasety★★★★★★★★
Plán kontrolnej činnostiRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODSXML
Právoplatné pokutyRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODSXML
Uskutočnené kontrolyRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODSXML
Zoznam prijatých sťažnostíRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODSXML
Zoznam prijatých žiadostí podľa InfozákonaRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODSXML
Zoznam podaní a sporových konaníRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODSXML

Katalóg Poskytované služby a dotácie

Datasety★★★★★★★★
Poskytované dotácie a granty povinného subjektuRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODSXML
Harmonogram vyhlásenia jednotlivých dotácií a dotačných schémRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODSXML
Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informáciíRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODSXML

Katalóg Akcie, spolupráca

Datasety★★★★★★★★
Organizované akcieRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODSXML

Katalóg Kontakty, organizačná štruktúra

Datasety★★★★★★★★
Organizačná štruktúraRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODSXML
Úradné hodinyRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODSXML
Zoznam kontaktovRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODSXML
Zoznam poradných orgánov povinných subjektov s uvedením ich členovRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODSXML
Zoznam pracovných skupínRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODSXML
Zoznam právnických osôb v pôsobnosti danej inštitúcieRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODSXML

Katalóg Personalistika a mzdy

Datasety★★★★★★★★
Zoznam voľných pracovných miestRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODSXML
Zoznam voľných štátnozamestnaneckých miestRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODSXML
Údaje o počte zamestnancov v štátnej správeRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODSXML
Zoznam zamestnancov, vykonávajúcich prácu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeruRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODSXML

Katalóg Legislatíva, dokumenty

Datasety★★★★★★★★
Zoznam všeobecne záväzných právnych predpisovRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODSXML
Zoznam interných právnych aktovRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODSXML
Úradná tabuľaRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODSXML
Zoznam strategických dokumentovRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODSXML
Zoznam štúdií a analytických dokumentov financovaných z verejných zdrojov RDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODSXML

Katalóg Akcie, spolupráca

Datasety★★★★★★★★
Zoznam softvéru, zakúpeného z verejných zdrojovRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODSXML

Katalóg Ďalšie navrhované oblasti

Datasety★★★★★★★★
Dátový inventár RDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODSXML
Časový harmonogram vytvárania a sprístupňovania datasetovRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODSXML
  • No labels
Unknown macro: {add-label}