Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Úvod

Dataset Úradné hodiny obsahuje definíciu otváracích hodín kontaktných miest OVM.

Typ povinnej osoby 

Orgán štátnej správy, Orgán samosprávy

Dátový model

Popis datasetu

Názov3★5★Doplňujúca informácia
názov stĺpcatyppovinnýURItyppovinný
identifikátoridxsd:stringXrdf:aboutURIX
kontaktné miestocontactPointxsd:stringXschema:contactPointURIX
deň v týždnidayOfWeekxsd:stringXskos:prefLabelxsd:string

kód dňa v týždnidayOfWeekCodexsd:stringXschema:dayOfWeekURIX
otvorené odopensxsd:stringXschema:opensxsd:timeX
otvorené doclosesxsd:stringXschema:closesxsd:timeX


Príklad

Štátna správa: https://data.gov.sk/dataset/mirri-uradne-hodiny-2021-04-20

Samospráva: 

  • No labels
Unknown macro: {add-label}