Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 6 Next »

Dátový model

Popis

KódNázovURI3★5★Doplňujúca informácia
typpovinnýtyppovinný
ididentifikátor organizačnej jednotkyrdf:aboutxsd:stringXURIX
namenázov organizačnej jednotkyskos:prefLabelxsd:stringXxsd:stringX
typetyp organičnej jednotkydct:typexsd:stringXURIXtyp organizačnej jednotky (skos:scheme)
typeNamenázov typu organizačnej jednotkyskos:prefLabelxsd:stringXxsd:string

parentnadradená organizačná jednotkaskos:broaderxsd:string
URI

unitOfje organizačnou jednotkou organizácieorg:unitOfxsd:stringXURIX
createddátum vzniku organizačnej jednotkydct:createdxsd:dateXxsd:dateX
terminateddátum zániku organizačnej jednotkydct:terminatedxsd:date
xsd:date
dátum zániku >= dátum vzniku
  • No labels
Unknown macro: {add-label}