Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3 Next »

Úvod

idnameorganizationorganizationNameaddressIdfullAddressserviceUrlemailphone
MIRRI-VseobecnyKontaktMIRRI - Všeobecný kontakt50349287Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky


vicepremierka@vicepremier.gov.sk
MIRRI-Podatelna-StefanikovaPodatelňa MIRRI50349287Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky10539221Štefánikova 15, Bratislava-Staré Mesto, 811 05
podatelna@mirri.gov.sk
MIRRI-Podatelna-RacianskaPodatelňa určená pre komunikáciou so sekciou programov cezhraničnej spolupráce50349287Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky7102283276Račianska 153, 831 53, Bratislava
podatelna@mirri.gov.sk
MIRRI-ElektronickaPodatelnaElektronická podateľňa50349287Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

http://podatelna.gov.sk

MIRRI-InfoContactPoint-StefanikovaŠtefánikova50349287Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky10539221Štefánikova 15, Bratislava-Staré Mesto, 811 05
vicepremierka@vicepremier.gov.sk
MIRRI-InfoContactPoint-WestendWestend Court50349287Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky7100738238Dúbravská cesta, Bratislava-Karlova Ves 4, 841 04
vicepremierka@vicepremier.gov.sk
MIRRI-InfoContactPoint-RacianskaRačianska50349287Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky7102283276Račianska 153, 831 53, Bratislava
vicepremierka@vicepremier.gov.sk
MIRRI-InfoContactPoint-DunajskaDunajská50349287Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky7100895428Dunajská 6505/68, Bratislava-Staré Mesto, 81108
vicepremierka@vicepremier.gov.sk
MIRRI-InformaciePreMediaInformácie pre médiá50349287Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky


tlacove@vicepremier.gov.sk+421220928258
MIRRI-StykSVerejnostouStyk s verejnosťou50349287Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky


tlacove@vicepremier.gov.sk
MIRRI-InfozakonInfozákon50349287Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky


info@vicepremier.gov.sk
MIRRI-OPIIOPII50349287Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky


opii@opii.gov.sk
MIRRI-LegislativaLegislatíva50349287Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky


legislativa@vicepremier.gov.sk
MIRRI-KancelariaMinisterkyKancelária ministerky50349287Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky10539221Štefánikova 15, Bratislava-Staré Mesto, 811 05
vicepremierka@vicepremier.gov.sk+421220928002
MIRRI-ParlamentnoVladnaAgendaParlamentno-vládna agenda50349287Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky10539221Štefánikova 15, Bratislava-Staré Mesto, 811 05
rokovanievlady@vicepremier.gov.sk
MIRRI-ZahranicieOddelenie zahraničných vzťahov50349287Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky10539221Štefánikova 15, Bratislava-Staré Mesto, 811 05
kristina.korbelova@vicepremier.gov.sk+421220928131
MIRRI-ProtispolocenskaCinnostProtispoločenská činnosť50349287Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky10539221Štefánikova 15, Bratislava-Staré Mesto, 811 05
antikorupcia@vicepremier.gov.sk,

Popis

Názov3★5★Doplňujúca informácia
názov stĺpcatyppovinnýURItyppovinný
identifikátor kontaktného miestaidxsd:stringXrdf:aboutURIX
názov kontaktného miestanamexsd:stringXskos:prefLabelxsd:stringX
organizácia kontaktného miestaorganizationxsd:stringXlsub:legalSubjectURIX
názov organizácieorganizationNamexsd:stringXskos:prefLabelxsd:stringX
Identifikátor adresyadressIdxsd:stringXloc:physical-addressURIX
fyzická adresafullAddressxsd:stringXloc:fullAddressxsd:stringX
url fyzickej adresyserviceUrlxsd:string
egov:serviceUrlURI

emailemailxsd:string
foaf:emailxsd:string

telefónne číslophonexsd:date
foaf:phonexsd:date

Dátový model

  • No labels
Unknown macro: {add-label}