Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 9 Next »

Úvod

Dataset zoznam kontaktných miest obsahuje kontaktné miesta danej OVM.

Popis

Názov3★5★Doplňujúca informácia
názov stĺpcatyppovinnýURItyppovinný
identifikátor kontaktného miestaidxsd:stringXrdf:aboutURIX
názov kontaktného miestanamexsd:stringXskos:prefLabelxsd:stringX
organizácia kontaktného miestaorganizationxsd:stringXlsub:legalSubjectURIX
názov organizácieorganizationNamexsd:stringXskos:prefLabelxsd:stringX
Identifikátor adresyadressIdxsd:stringXloc:physical-addressURIX
fyzická adresafullAddressxsd:stringXloc:fullAddressxsd:string

url fyzickej adresyserviceUrlxsd:string
egov:serviceUrlURI

emailemailxsd:string
foaf:emailxsd:string

telefónne číslophonexsd:date
foaf:phonexsd:date

Dátový model

Príklad

https://data.gov.sk/dataset/mirri-kontaktne-miesta-2021-04-20

  • No labels
Unknown macro: {add-label}