Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Popis datasetu


Názov3★5★Doplňujúca informácia
názov stĺpcatyppovinnýURItyppovinný
identifikátor schémyidentifikátor schémyxsd:stringXrdf:aboutURIX
názov dotačnej schémynázov dotačnej schémyxsd:stringXskos:prefLabelxsd:stringX
názov súvisiaceho legislatívneho predpisulegislatívny predpisxsd:stringXskos:prefLabelxsd:string

identifikátor legislatívneho predpisuidentifikátor legislatívneho predpisuxsd:stringXdct:referencesURIX
alokované prostriedky na schémualokované prostriedky na schémuxsd:decimalXfin:allocationxsd:decimalX
názov zdroja financovaniazdroj financovaniaxsd:stringXskos:prefLabelxsd:string

kód zdroja financovaniakód zdroja financovaniaxsd:stringXfin:fundingSourceTypeURIX
názov poskytovateľanázov poskytovateľaxsd:stringXskos:prefLabelxsd:string

IČO poskytovateľaIČO poskytovateľaxsd:stringXdct:providerURIX


  • No labels
Unknown macro: {add-label}