Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Popis datasetu


Názov3★5★Doplňujúca informácia
názov stĺpcatyppovinnýURItyppovinný
identifikátor výzvyidentifikátor výzvyxsd:stringXrdf:aboutURIX
vyžadovaná právna forma žiadateľavyžadovaná právna forma žiadateľaxsd:stringXskos:prefLabelxsd:string

kód vyžadovanej právnej formy žiadateľakód vyžadovanej právnej formy žiadateľaxsd:stringXfin:legalFormRestrictionURIX
  • No labels
Unknown macro: {add-label}