Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Vitajte v priestore pre návrhy

V tomto priestore sú uložené návrhy zmenu resp. rozšírenie štandardizačných dokumentov

Nové návrhy by mali byť vytvárané v tomto priečinku

 

Návrh sa vytvára cez šablónu (viď Vytvor nový návrh vyššie).

Pre dokumenty je potrebné nastavovať nasledujúce štítky:

 1. Fáza návrhu
  1. faza-novy - nastavuje sa pre nový návrh, na ktorom sa ešte nepracuje
  2. faza-spracovavany - nastavuje sa pre návrh, na ktorom sa práve pracuje
  3. faza-zapracovany - nastavuje sa pre návrh, na ktorom bola ukončená práca a bol zapracovaný do príslušných dokumentov
  4. faza-zamietnuty - nastavuje sa pre návrh, ktorý bol zamietnutý
 2. Stav štandardu - nastavuje sa pre dokumenty prislúchajúce štandardu v príslušnom stave
  1. stav-povinny - v stave povinný
  2. stav-odporucany - v stave odporúčaný
  3. stav-zruseny - v stave zrušený
  4. stav-posudzovany - v stave posudzovaný
 3. Príslušnosť dokumentu k pracovnej skupine - dokumenty je potrebné označovať štítkom skratky pracovnej skupiny - PS1, PS2 ...

 

Stav spracovania návrhu na konkrétnej pracovnej skupine kopíruje celkový stav návrhu

 

Do kapitoly Spracovanie návrhu je potrebné uviesť vyjadrenie za danú pracovnú skupinu. Ako možné vyjadrenie môže byť:

 • zamietnutie spracovania návrhu danou skupinou
 • vypracovanie nového dokumentu
 • zapracovanie zmien do existujúceho dokumentu
 • pripomienkovanie existujúceho dokumentu
 • pripomienkovanie zmien dokumentu, ktoré vykonala iná pracovná skupina

Do kapitoly Dotknuté dokumenty je potrebné uviesť cez linky dokumenty, ktorých sa návrh dotýka a uviesť aký vplyv má návrh na dané dokumenty.

Do kapitoly Zadanie je potrebné uviesť zadanie, ktoré vložil zadávateľ do MetaIS formulára, prípadene pridať priložené dokumenty.

Prispeivatelia do priestoru

{"mode":"list","scope":"descendants","limit":"5","showLastTime":"true","order":"update","contextEntityId":7143500}

 • No labels