Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1. Analýza získaných bodov v rebríčkoch otvorených dát 2021


Výsledky ODMI 2022:

https://data.europa.eu/en/publications/open-data-maturity/2022

2. Vypracovanie návrhov opatrení pre zlepšenie postavenia SR v ODMI-2022


Harmonogram plánu:

Analýza postavenia SR v medzinárodných rebríčkoch a návrh krokov na zlepšenie:

Plán zlepšenia postavenia SR v rebríčkoch otvorených dát (ODMI)

Pripomienky môžete posielať do 31.12.2022 na adresu: marketa.simoni@mirri.gov.sk

Referencie:

[1] Diskusia na Index dospelosti otvorených údajov na platforme SD: https://platforma.slovensko.digital/t/index-dospelosti-otvorenych-udajov-odmi-sk-pripomienkovanie/7692

  • No labels

0 Comments

You are not logged in. Any changes you make will be marked as anonymous. You may want to Log In if you already have an account.