1. Vzťah datasetu a jeho distribúcií

Dataset je platný k nejakému konkrétnemu času, tzv. časová platnosť. Všetky jeho distribúcie musia byť obsahovo totožné a rovnako časovo platné. Jediný rozdiel je len v samotnom formáte sprístupnenia.   

Nesprávne (minus)

Správne (tick)

  • No labels
Write a comment...