Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1.Kompletný dump metadát portálu


Formát TTL: 2021-11-16-data.gov.sk-dcat1.0-dump.ttl.zip

Formát RDF/XML: 2021-11-16-data.gov.sk-dcat1.0-dump.xml.zip


2.Živé stiahnutie metadát portálu

Adresahttps://data.gov.sk/dataset/nkod


Pozor: Katalóg má viac strán, takže ho musíte volať postupne https://data.gov.sk/catalog.rdf?page=1 , pričom číslo rastie do 27. 


  • No labels
Write a comment...