Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Vitajte na stránkach metodického portálu interoperabilita.gov.sk pre zosúlaďovanie dátových štruktúr na sémantickú a technickú interoperabilitu ISVS, podľa pripravovaného (otvoreného na pripomienkovanie)  paragrafu 21 zákona  o údajoch . Informácie o sprístupňovaní otvorených údajov z ISVS sú dostupné na opendata.gov.sk .  Informácie o sprístupňovaní zdrojových kódov ISVS ako otvorených zdrojových kódov sú dostupné na opencode.gov.sk .

 

Prispievatelia do priestoru

{"mode":"list","scope":"descendants","limit":"5","showLastTime":"true","order":"update","contextEntityId":82023334}


  • No labels
Write a comment...