Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 64 Next »

Dôležité Informácie: Uvedené štandardy sú publikované v stave - otvorené na pripomienkovanie. Štandardy sú neúplné, ale konzistentné. Nájdené chyby, resp. návrhy na doplnenie/vylepšenie prosím posielajte na miroslav.liska@vicepremier.gov.sk a viktoria.sunderlikova@vicepremier.sk. Pokiaľ nemáte skúsenosti s RDF, svoje štúdium môžete začať pri čítaní HTML distribúcie RDF.

Centrálny model údajov verejnej správy 1.2


★★★★★★★★
Ontológia fyzickej osobyRDF/TTL   shapesRDF/XMLJSON-LDUML/XMIXSDODTPDFRDF/PNGUML/PNG
Ontológia právneho subjektuRDF/TTL   shapesRDF/XMLJSON-LDUML/XMIXSDODTPDFRDF/PNGUML/PNG
Ontológia finančných entítRDF/TTL   shapesRDF/XMLJSON-LDUML/XMIXSDODTPDFRDF/PNGUML/PNG
Ontológia lokácieRDF/TTL   shapesRDF/XMLJSON-LDUML/XMIXSDODTPDFRDF/PNGUML/PNG
Ontológia egovernment entítRDF/TTL   shapesRDF/XMLJSON-LDUML/XMIXSDODTPDFRDF/PNGUML/PNG

Kompletný UML Model: 2022-02-16-data.gov.sk.eap

Príklady referečných dát


★★★★★★★★
Rudolf Yeti (fyzická osoba)RDF/TTLRDF/XMLJSON-LDUML/XMIArchiMateXMLODTPDFRDF/PNGUML/PNG
Zasnežovacie služby a.s. (právny subjekt)RDF/TTLRDF/XMLJSON-LDUML/XMIArchiMateXMLODTPDFRDF/PNGUML/PNG
Galvaniho 17A, Bratislava (fyzická adresa)RDF/TTLRDF/XMLJSON-LDUML/XMIArchiMateXMLODTPDFRDF/PNGUML/PNG
Rozhodnutie o stavebnom konaní (elektronický právny dokument)RDF/TTLRDF/XMLJSON-LDUML/XMIArchiMateXMLODTPDFRDF/PNGUML/PNG
Lokálna štatistická územná jednotka 1 – okres (dataset)RDF/TTLRDF/XMLJSON-LDUML/XMIArchiMateXMLODTPDFRDF/PNGUML/PNG

Používané medzinárodné ontológie

RDF - Resource Description FrameworkRDF/TTLXSDHTML (som RDF začiatočník)
OWL - Web Ontology LanguageRDF/TTLXSDHTML
SKOS - Simple Knowledge Organization SystemRDF/TTLXSDHTML
DCT - Dublin Core TermsRDF/TTLXSDHTML
ADMS - Asset Description Metadata System RDF/TTLXSDHTML
DCAT - Data Catalog VocabularyRDF/TTL
HTML
ORG - Organization OntologyRDF/TTL
HTML
CPO - Core Public Organization OnťoloryRDF/TTL
PDF  • No labels
Unknown macro: {add-label}