Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Popis: Fyzická osoba Oskar Jahodný žiada MIRRI o dotáciu na slnečné kolektory. Účastníkom konania je aj suseda Matilda Černá.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ElectronicSubmission xmlns="https://data.gov.sk/id/egov/eform/30794323.dotacia-slnecne-kolektory.sk/1.5">
 
 <!-- Základné údaje vyplneného elektronického formulára (Konkrétne podanie s identifikátorom) -->
    
 <Identifier>363524368802157</Identifier>
 <ReferenceIdentifier>https://data.gov.sk/id/eform/electronic-submission/363524368802157</ReferenceIdentifier>
 <Created>2022-02-22</Created>
 <Title>Žiadosť o dotáciu na slnečné kolektory</Title>

 <!-- Autor -->
 
 <Creator>
  <PhysicalPerson>
   <GivenName>Oskar</GivenName>
   <FamilyName>Jahodný</FamilyName>
   <PhysicalAddress>
     <ReferenceIdentifier>https://data.gov.sk/id/physical-address/2345653355</ReferenceIdentifier>
     <Municipality/>
     <StreetName>Žitná ulica</StreetName>
     <BuildingNumber>15</BuildingNumber>
     <PropertyRegistrationNumber>3244</PropertyRegistrationNumber>
     <DeliveryAddress>
      <PostalCode>90029</PostalCode>
     </DeliveryAddress>
     <AddressType>
      <AddressClass>
       <Codelist>
        <CodelistCode>CL010139</CodelistCode>
			  <ReferenceIdentifier>https://data.gov.sk/set/codelist/CL010139</ReferenceIdentifier
        <CodelistItem>
         <ItemCode>100105</ItemCode>
         <ItemName Language="sk">Trvalé bydlisko</ItemName>
         <ReferenceIdentifier>https://data.gov.sk/def/address-type/100105</ReferenceIdentifier>
        </CodelistItem>
       </Codelist>
      </AddressClass>
     </AddressType>
    </PhysicalAddress>
  </PhysicalPerson>
 </Creator>

 
 <!-- Typ formulára -->
 
 <EFormType>
   <Codelist>
     <CodelistCode>CLXXXXXX</CodelistCode>
     <ReferenceIdentifier>https://data.gov.sk/set/codelist/CLXXXXXX</ReferenceIdentifier>
     <CodelistItem>
      <ReferenceIdentifier>https://data.gov.sk/def/eform-type/11</ReferenceIdentifier>
      <ItemCode>11</ItemCode>
      <ItemName Language="sk">Žiadosť</ItemName>
     </CodelistItem>
    </Codelist>
 </EFormType>
 
 <!-- Informácie o konaní, ktorého je elektronický dokument súčasťou. Typ konania a referencie na ľubovoľné entity -->
  
 <Proceedins>
   <Identifier>611524368015371110003</Identifier>
   <ReferenceIdentifier>https://data.gov.sk/id/egov/proceedings/611524368015371110003</ReferenceIdentifier>
   <ProcedingsType>
    <Codelist>
     <CodelistCode>CLXXXXXX</CodelistCode>
     <ReferenceIdentifier>https://data.gov.sk/set/codelist/CLXXXXXX</ReferenceIdentifier>
     <CodelistItem>
      <ReferenceIdentifier>https://data.gov.sk/def/proceedings-type/35122</ReferenceIdentifier>
      <ItemCode>35122</ItemCode>
      <ItemName Language="sk">Elektronické konanie typu ABCD</ItemName>
     </CodelistItem>
    </Codelist>
   </ProcedingsType>
 </Proceedins>
 
 <!-- Ďalšie údaje podania -->
 
</ElectronicSubmission>
 • No labels
Unknown macro: {add-label}