Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Popis: MIRRI rozhodnutie o dotácii na slnenčé kolektory. Účastník konania opäť aj suseda Matilda Černá.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<EGovDocument xmlns="https://data.gov.sk/id/egov/eform/30794323.rozhodnutie-o-dotacii-slnecne-kolektory.sk/1.5">
 
 <!-- Základné údaje vyplneného elektronického formulára (Konkrétne rozhodnutie s identifikátorom) -->
    
 <Identifier>MIRRI-1230/2020</Identifier>
 <ReferenceIdentifier>https://data.gov.sk/id/egov-document/MIRRI-1230/2022</ReferenceIdentifier>
 <Created>2022-02-22</Created>
 <Title>Rozhodnutie o pridelenie dotácie č. MIRRI-1230/2022</Title>

 <!-- Autor -->
 
 <Creator>
   <LegalSubject>
    <Name>Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizáciu</Name>
   	<ReferenceIdentifier>https://data.gov.sk/id/legal-subject/50349287</ReferenceIdentifier>
    <LegalIDCode>50349287</LegalIDCode>
    <PhysicalAddress>
     <ReferenceIdentifier>https://data.gov.sk/id/physical-address/10539221</ReferenceIdentifier>
     <Municipality/>
     <StreetName>Štefániková 15</StreetName>
     <BuildingNumber>15</BuildingNumber>
     <PropertyRegistrationNumber>1464</PropertyRegistrationNumber>
     <DeliveryAddress>
      <PostalCode>82101</PostalCode>
     </DeliveryAddress>
     <AddressType>
      <AddressClass>
       <Codelist>
        <CodelistCode>CL010139</CodelistCode>
        <CodelistItem>
         <ItemCode>100101</ItemCode>
         <ItemName Language="sk">Sídlo právnickej osoby</ItemName>
         <ReferenceIdentifier>https://data.gov.sk/def/address-type/100101</ReferenceIdentifier>
        </CodelistItem>
       </Codelist>
      </AddressClass>
     </AddressType>
    </PhysicalAddress>
   </LegalSubject>
 </Creator>

 <!-- Typ formulára -->
 
 <EFormType>
     <CodelistCode>CLXXXXXX</CodelistCode>
     <ReferenceIdentifier>https://data.gov.sk/set/codelist/CLXXXXXX</ReferenceIdentifier>
     <CodelistItem>
      <ReferenceIdentifier>https://data.gov.sk/def/eform-type/7</ReferenceIdentifier>
      <ItemCode>7</ItemCode>
      <ItemName Language="sk">Rozhodnutie</ItemName>
     </CodelistItem>
    </Codelist>
 </EFormType>
  
  <!-- Informácie o konaní, ktorého je elektronický dokument súčasťou. Typ konania a referencie na ľubovoľné entity -->
  
 <Proceedings>
   <Identifier>611524368015371110003</Identifier>
   <ReferenceIdentifier>https://data.gov.sk/id/egov/proceedings/611524368015371110003</ReferenceIdentifier>
   <ProceedingsType>
    <Codelist>
     <CodelistCode>CLXXXXXX</CodelistCode>
     <ReferenceIdentifier>https://data.gov.sk/set/codelist/CLXXXXXX</ReferenceIdentifier>
     <CodelistItem>
      <ReferenceIdentifier>https://data.gov.sk/def/proceedings-type/35122</ReferenceIdentifier>
      <ItemCode>35122</ItemCode>
      <ItemName Language="sk">Elektronické konanie typu ABCD</ItemName>
     </CodelistItem>
    </Codelist>
   </ProcedingsType>
 </Proceedings>
 
 <Members>
  <PhysicalPersons>
   <PhysicalPerson>
   <GivenName>Oskar</GivenName>
   <FamilyName>Jahodný</FamilyName>
   <PhysicalAddress>
     <ReferenceIdentifier>https://data.gov.sk/id/physical-address/2345653355</ReferenceIdentifier>
     <Municipality/>
     <StreetName>Žitná ulica</StreetName>
     <BuildingNumber>15</BuildingNumber>
     <PropertyRegistrationNumber>3244</PropertyRegistrationNumber>
     <DeliveryAddress>
      <PostalCode>90029</PostalCode>
     </DeliveryAddress>
     <AddressType>
      <AddressClass>
       <Codelist>
        <CodelistCode>CL010139</CodelistCode>
        <CodelistItem>
         <ItemCode>100105</ItemCode>
         <ItemName Language="sk">Trvalé bydlisko</ItemName>
         <ReferenceIdentifier>https://data.gov.sk/def/address-type/100105</ReferenceIdentifier>
        </CodelistItem>
       </Codelist>
      </AddressClass>
     </AddressType>
    </PhysicalAddress>
  </PhysicalPerson>
  
  <PhysicalPerson>
   <GivenName>Matilda</GivenName>
   <FamilyName>Černá</FamilyName>
   <PhysicalAddress>
     <ReferenceIdentifier>https://data.gov.sk/id/physical-address/2345653355</ReferenceIdentifier>
     <Municipality/>
     <StreetName>Žitná ulica</StreetName>
     <BuildingNumber>16</BuildingNumber>
     <PropertyRegistrationNumber>3245</PropertyRegistrationNumber>
     <DeliveryAddress>
      <PostalCode>90029</PostalCode>
     </DeliveryAddress>
     <AddressType>
      <AddressClass>
       <Codelist>
        <CodelistCode>CL010139</CodelistCode>
        <CodelistItem>
         <ItemCode>100105</ItemCode>
         <ItemName Language="sk">Trvalé bydlisko</ItemName>
         <ReferenceIdentifier>https://data.gov.sk/def/address-type/100105</ReferenceIdentifier>
        </CodelistItem>
       </Codelist>
      </AddressClass>
     </AddressType>
    </PhysicalAddress>
   </PhysicalPerson>
  </PhysicalPersons>

  <LegalSubjects>
   <LegalSubject>
    <Name>Kolektory s.r.o.</Name>
   	<ReferenceIdentifier>https://data.gov.sk/id/legal-subject/12345678</ReferenceIdentifier>
    <LegalIDCode>12345678</LegalIDCode>
    <PhysicalAddress>
     <ReferenceIdentifier>https://data.gov.sk/id/physical-address/10539221</ReferenceIdentifier>
     <Municipality/>
     <StreetName>Štefániková</StreetName>
     <BuildingNumber>14</BuildingNumber>
     <PropertyRegistrationNumber>1464</PropertyRegistrationNumber>
     <DeliveryAddress>
      <PostalCode>82101</PostalCode>
     </DeliveryAddress>
     <AddressType>
      <AddressClass>
       <Codelist>
        <CodelistCode>CL010139</CodelistCode>
        <CodelistItem>
         <ItemCode>100101</ItemCode>
         <ItemName Language="sk">Sídlo právnickej osoby</ItemName>
         <ReferenceIdentifier>https://data.gov.sk/def/address-type/100101</ReferenceIdentifier>
        </CodelistItem>
       </Codelist>
      </AddressClass>
     </AddressType>
    </PhysicalAddress>
   </LegalSubject>
  </LegalSubjects>

 </Members>
</EGovDocument>
 • No labels
Unknown macro: {add-label}