Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
URINázovTyp
https://data.gov.sk/def/ontology/egov/EFormElektronický formulárTrieda
https://data.gov.sk/def/ontology/egov/ProceedingsElektronické úradné konanieTrieda
https://data.gov.sk/def/ontology/egov/EGovDocumentElektronický úradný dokument (rozhodnutie OVM)Trieda
https://data.gov.sk/def/ontology/egov/ElectronicSubmissionElektronické podanieTrieda
https://data.gov.sk/def/ontology/egov/EFormTypeTyp elektronického formuláraTrieda (inštancia je položka číselníka)
https://data.gov.sk/def/ontology/egov/ProceedingsTypeTyp elektronického úradného konaniaTrieda (inštancia je položka číselníka)
https://data.gov.sk/doc/eform/{id}/{verzia}Konkrétny elektronický formulár na stiahnutie Šablóna URI pre dokument

https://data.gov.sk/id/egov/eform/[id]

Identifikátor konkrétneho elektronického formulára

Šablóna URI pre konkrétny dokument
https://data.gov.sk/id/egov-document/{documentId}Konkrétny elektronický úradný dokumentŠablóna URI pre indivíduum
https://data.gov.sk/def/eform-type/{id}Položka číselníka pre typ elektronického formuláraŠablóna URI pre koncept (položka číselníka)
https://data.gov.sk/def/egov-proceedings-type/{id}Položka číselníka pre typ elektronického konaniaŠablóna URI pre koncept (položka číselníka)


Pozn.: zelené pozadie-nové navrhované URI. Biele už existujú.

  • No labels
Unknown macro: {add-label}