Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Testovacia prevádzka: https://znalosti.gov.sk 

Zdrojový kód: https://github.com/datova-kancelaria/znalosti.gov.sk

1.Služby pre referenčné štrukturálne metadáta (CMÚ, Základné číselníky, ...)

znalosti.gov.sk-o-ba-stare-mesto.png

  • No labels
Unknown macro: {add-label}