Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

A. Všeobecný URI vzor

URI Pattern

https://data.gov.sk/def/{trieda}/{kod_polozky}

B. URI šablóny pre základné číselníky

URI šablóny pre položky základných číselníkov definujú formu identifikátorov pre položky základných číselníkov, ktoré sa používajú v informačných systémoch pre potreby dátovej interoperability (jednotná reprezentácia).

Kód číselníkaNázov číselníkaŠablóna položky číselníkaURI dátového prvkuURI číselníka
CL000023Regionálna štatistická územná jednotka 3 - krajhttps://data.gov.sk/def/nuts3/{kod_polozky}https://data.gov.sk/def/ontology/location/NUTS3

https://data..gov.sk/set/codelist/CL000023

CL000024Lokálna štatistická územná jednotka 1 – okreshttps://data.gov.sk/def/lau1/{kod_polozky}https://data.gov.sk/def/ontology/location/LAU1

https://data..gov.sk/set/codelist/CL000024

CL000025Lokálna štatistická územná jednotka 2 – obechttps://data.gov.sk/def/lau2/{kod_polozky}https://data.gov.sk/def/ontology/location/LAU2https://data..gov.sk/set/codelist/CL000025
CL000056Právna forma organizáciehttps://data.gov.sk/def/legal-form-type/{kod_polozky}https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/LegalFormTypehttps://data.gov.sk/set/codelist/CL000056
CL000062Titul pred menomhttps://data.gov.sk/def/name-prefix/{kod_polozky}https://data.gov.sk/def/ontology/physical-person/NamePrefixhttps://data.gov.sk/set/codelist/CL000062
CL000063Titul za menomhttps://data.gov.sk/def/name-suffix/{kod_polozky}https://data.gov.sk/def/ontology/physical-person/NameSuffixhttps://data.gov.sk/set/codelist/CL000063
CL000086Krajina OSNhttps://data.gov.sk/def/uncountry/{kod_polozky}https://data.gov.sk/def/ontology/location/UNCountryhttps://data.gov.sk/set/codelist/CL000086
CL000644Úseky verejnej správyhttps://data.gov.sk/def/public-administration-section/{kod_polozky}https://data.gov.sk/def/ontology/egov/PublicAdministrationSectionhttps://data.gov.sk/set/codelist/CL000644
CL000645Agendy verejnej správyhttps://data.gov.sk/def/agenda/{kod_polozky}https://data.gov.sk/def/ontology/egov/Agendahttps://data.gov.sk/set/codelist/CL000645
CL003003Pohlaviehttps://data.gov.sk/def/sex/{kod_polozky}https://data.gov.sk/def/ontology/physical-person/Sexhttps://data.gov.sk/set/codelist/CL003003
CL004001Identifikátorhttps://data.gov.sk/def/identifier-type/{kod_polozky}https://data.gov.sk/def/ontology/egov/IdentifierTypehttps://data.gov.sk/set/codelist/CL004001
CL004002Rodinný stavhttps://data.gov.sk/def/marital-status-type/{kod_polozky}https://data.gov.sk/def/ontology/physical-person/MaritalStatusTypehttps://data.gov.sk/set/codelist/CL004002
CL004003Existenčný stavhttps://data.gov.sk/def/existential-status-type/{kod_polozky}https://data.gov.sk/def/ontology/physical-person/ExistentialStatusTypehttps://data.gov.sk/set/codelist/CL004003
CL004004Príbuzenský stavhttps://data.gov.sk/def/person-relationship-type/{kod_polozky}https://data.gov.sk/def/ontology/physical-person/PersonRelationshiphttps://data.gov.sk/set/codelist/CL004004
CL005205Ekonomická činnosťhttps://data.gov.sk/def/economic-activity-type/{kod_polozky}https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/EconomicActivityTypehttps://data.gov.sk/set/codelist/CL005205
CL010108Právny stav organizáciehttps://data.gov.sk/def/legal-status-type/{kod_polozky}https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/LegalStatusTypehttps://data.gov.sk/set/codelist/CL010108
CL010109Typ zainteresovanej osobyhttps://data.gov.sk/def/stakeholder-type/{kod_polozky}https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/StakeholderTypehttps://data.gov.sk/set/codelist/CL010109
CL010110Typ organizačnej jednotkyhttps://data.gov.sk/def/unit-type/{kod_polozky}https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/UnitTypehttps://data.gov.sk/set/codelist/CL010110
CL010111Druh akciehttps://data.gov.sk/def/share-type/{kod_polozky}https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/ShareTypehttps://data.gov.sk/set/codelist/CL010111
CL010138Jednotka menyhttps://data.gov.sk/def/currency/{kod_polozky}https://data.gov.sk/def/ontology/finance/Currencyhttps://data.gov.sk/set/codelist/CL000138
CL010113Typ štatutárneho orgánuhttps://data.gov.sk/def/statutory-body-type/{kod_polozky}https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/StatutoryBodyTypehttps://data.gov.sk/set/codelist/CL010113
CL010139Druh adresyhttps://data.gov.sk/def/address-type/{kod_polozky}https://data.gov.sk/def/ontology/location/AddressTypehttps://data.gov.sk/set/codelist/CL010139
CL010142Účel budovyhttps://data.gov.sk/def/building-purpose/{kod_polozkyhttps://data.gov.sk/def/ontology/location/BuildingPurposehttps://data.gov.sk/set/codelist/CL010142
CL010141Časť obcehttps://data.gov.sk/def/district/{kod_polozkyhttps://data.gov.sk/def/ontology/location/Districthttps://data.gov.sk/set/codelist/CL010141
CL010143Druh stavbyhttps://data.gov.sk/def/building-type/{kod_polozkyhttps://data.gov.sk/def/ontology/location/BuildingTypehttps://data.gov.sk/set/codelist/CL010143
  • No labels
Unknown macro: {add-label}