Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Číselníky sa z definície dátovej štruktúry (XSD) referencujú vyžadovaním uvedenia šablóny referencovateľného identifikátora konkrétneho číselníka a referencovateľného identifikátora položky daného číselníka v dátovej štruktúre vyplneného formulára (XML).

 

Vysvetlenie: 

V XSD sa formou šablóny (pattern) alebo enumeráciou bude vyžadovanie uvedenie konkrétneho tvaru URI, čím sa zabezpečí uvádzanie predpísanej hodnoty v dátovej štruktúre. Subjekt implementujúci danú dátovú štruktúru tak priamo z XSD bude môcť identifikovať, aký číselník má použiť.

Ide o doplnenie konkrétneho spôsobu naplnenia platnej požiadavky podľa bodu 2.3.13 prílohy č. 1 Vyhlášky č. 78/2020 Z. z.:

"2.3.13 Na identifikáciu vyžadovaného číselníka sa v definícii dátovej štruktúry elektronického formulára uvádza referencovateľný identifikátor použitého číselníka." 


Príklad:


Pre nasledovný číselník typu konania a položku tohto číselníka:


  <Proceedins>

     <Identifier>611524368015371110003</Identifier>

     <ReferenceIdentifier>https://data.gov.sk/id/egov/proceedings/611524368015371110003</ReferenceIdentifier>

     <Type>

        <Codelist>

          <CodelistCode>CLXXXXXX</CodelistCode>

          <ReferenceIdentifier>https://data.gov.sk/set/codelist/CL123456</ReferenceIdentifier>

          <CodelistItem>

            <ItemCode>35122</ItemCode>

            <ReferenceIdentifier>https://data.gov.sk/def/proceedings-type/35122</ReferenceIdentifier>

            <ItemName Language="sk">Elektronické konanie typu ABCD</ItemName>

          </CodelistItem>

        </Codelist>

     </Type>

  </Proceedins>Budeme v XSD vynucovať predpísanú hodnotu nasledovne:


  1. a) Kód číselníka


... 

<xs:element name="CodelistCode" type="xs:string"/>

<xs:element name="ReferenceIdentifier" type="CodelistReferenceIdentifierType"/>

...

 <xs:simpleType name="CodelistReferenceIdentifierType" >

    <xs:restriction base="xs:string">

        <xs:enumeration value="https://data.gov.sk/set/codelist/CL123456" />

    </xs:restriction>

</xs:simpleType>


  1. b) Šablóna položky číselníka


...

<xs:element name="ItemCode" type="xs:string"/>

<xs:element name="ReferenceIdentifier" type="CodelistItemReferenceIdentifierType"/>

...

 <xs:simpleType name="CodelistItemReferenceIdentifierType" >

    <xs:restriction base="xs:string">

        <xs:pattern value="https://data\.gov\.sk/def/proceedings-type/*" />

    </xs:restriction>

</xs:simpleType>

  • No labels
Unknown macro: {add-label}