Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Menné priestory pre jednotné a lokálne referencovateľné identifikátory

A.1.a vo vrátených údajoch musí byť obsiahnutá informácia, z ktorého ISVS dané údaje pochádzajú. ISVS musí byť identifikované prostredníctvom Jednotného referencovateľného identifikátora

{
  "@context": {
    ...
  },
  "@id": "isvs:191",
  "@graph": [
    {
      "@id": "rfoperson:2100035451",
      "@type": "pper:PhysicalPerson",

...Ak referenčný register používa hodnoty číselníkov mimo Centrálneho modelu údajov, alebo je vhodné daný údaj reprezentovať ako položku číselníka napr. pre budúce použitie, na identifikáciu je nutné použiť lokálny referencovateľný identifikátor.

A.1.b vo vrátených údajoch sú objekty evidencie identifikované prostredníctvom schválených Jednotných referencovateľných identifikátorov

"@context": {
    ...
  },

 "@id": "isvs:191",
  "@graph": [
    {
      "@id": "rfoperson:2100035451",
      "@type": "pper:PhysicalPerson",
      "foaf:givenName": {
        "@value": "Rudolf",
        "@type": "xs:string"
      },

...

A.1.c vo vrátených údajov sú všetky referenčné štrukturálne metadáta (Centrálny model údajov, základné číselníky) identifikované tiež prostredníctvom schválených Jednotných referencovateľných identifikátorov,

{
  "@context": {
  ...
  },
  "@id": "isvs:191",
  "@graph": [
    {
      "@id": "rfoperson:2100035451",
      "@type": "pper:PhysicalPerson",
      "foaf:givenName": {
        "@value": "Rudolf",
        "@type": "xs:string"
      },
      "pper:namePrefix": {
          "@id": "name-prefix:02",
          "@type": "pper:NamePrefix",

          "skos:prefLabel":

              [{ "@language" : "en", "@value" : "MSc." },

                { "@language" : "sk", "@value" : "Ing." }],

           "skos:inScheme": {,
             "dct:title": [
              {
               "@language": "sk",
               "@value": "Titul pred menom"
              }
          ]
            "@id": "codelist:CL000062",
             "dct:title": [
              {
               "@language": "sk",
               "@value": "Titul pred menom"
              }
          ]
      },

 },

...

A.1.d v prípade, že referenčný register používa rozdielne štrukturálne metadáta, ktoré je možné ztotožniť s referenčnými štrukturálnymi metadátami, je API povinné použiť referenčné štrukturálne metadáta podľa bodu A.1.b., 


A.2. Ak referenčný register obsahuje údaje objektu evidencie, ktoré sú vyhlásené iným referenčným registrom, tak API referenčného registra musí vracať jednotný referencovateľný identifikátor daného externého objektu evidencie. Tento bod platí pre všetky nové projekty začaté po 1.6.2022.

{
  "@context": {
   ...
  },
  "@id": "isvs:191",
  "@graph": [
    {
      "@id": "rfoperson:2100035451",
      "@type": "pper:PhysicalPerson",
      "pper:residency": {
        "@id": "address:10539221"
      },

...

A.3 Ak pre bežiace projekty predstavuje splnenie bodu 2. neplánované neúmerné časové úsilie, je pre identifikáciu externého objektu evidencie nutné použiť lokálny referencovateľný identifikátor, ktorý bude v budúcnosti možné stotožniť s jednotným referencovateľným identifikátorom externého objektu evidencie.

{
  "@context": {
   ...
  },
  "@id": "isvs:191",
  "@graph": [
    {
      "@id": "rfoperson:2100035451",
      "@type": "pper:PhysicalPerson",
      "pper:residency": {
        "@id": "rfoaddress:343452218004523"
      },

...

A.4 Anotácie referenčných štrukturálnych metadát v API odpovediach sú nepovinné, nakoľko je ich možné získať strojovým spôsobom s portálu znalosti.gov.sk.

{
  "@context": {
   ...
  },
  "@id": "isvs:191",
  "@graph": [
    {
      "@id": "rfoperson:2100035451",
      "@type": "pper:PhysicalPerson",     

      "pper:namePrefix": {
          "@id": "name-prefix:02",
          "@type": "physical-person:NamePrefix",

          "skos:prefLabel":

              [{ "@language" : "en", "@value" : "Physical Person" },

                { "@language" : "sk", "@value" : "Fyzická osoba" }],

      ...  }
     }, {
      "@id": "pper:PhysicalPerson",

       "rdfs:Label":

 [{
  "@language" : "en",
  "@value" : "Physical Person"
  }, {
  "@language" : "sk",
  "@value" : "Fyzická osoba"
 } ],
},

      {
      "@id": "codelist:CL000062",

       "dct:title":

 [{
  "@language" : "sk",
  "@value" : "Titul pred menom"
  }, {
  "@language" : "en",
  "@value" : "Title before name"
  }],
},
 
...
},

...

A.5 Ak referenčný register používa hodnoty číselníkov mimo Centrálneho modelu údajov, alebo je vhodné daný údaj reprezentovať ako položku číselníka napr. pre budúce použitie, na identifikáciu je nutné použiť lokálny referencovateľný identifikátor.

{
  "@context": {
    "pper": "https://data.gov.sk/def/ontology/physical-person/",

    "rfo": "https://rfo.gov.sk/def/ontology/physical-person/",

      ...
  },
  "@id": "isvs:191",
  "@graph": [
    {
      "@id": "rfoperson:2100035451",
      "@type": "pper:PhysicalPerson",
      "rfo:hairColor": {
        "@id": "rfocolor:2",

         "skos:prefLabel":

              [{ "@language" : "en", "@value" : "brown" },

                { "@language" : "sk", "@value" : "hnedá" }],

         "skos:inScheme": {
                  "@id": "rfocodelist:cl-rfo0001",
                  "dct:title": [
                  {
                    "@language": "sk",
                    "@value": "Typy farieb"
                  }
                 ]
             },

      ...  }


      },

...

 • No labels
Unknown macro: {add-label}