Blog

Tento blog popisuje ako vznikala enterprise architektúra vo verejnej správe. Blog zodpovedá na otázky ako kto inicioval vznik tejto disciplíny vo VS SR, aký bol prístup k výberu rámca enterprise architektúry vo VS SR, aké špecifiká prináša pristredie VS SR s ktorými sa bude musieť AKVS vysporiadať.