Dokumenty, na ktorých pracuje pracovná skupina PS6.