EA portál predstavuje znalostnú bázu enterprise architektúry VS SR.Vznikol z požiadaviek na zadefinovanie pracovného nástroja, ktorý podporuje kolaboráciu medzi architektmi VS SR a prehľadnú komunikáciu enterprise architektúry ostatným členom organizácie. Vznikol s cieľom poskytovania aktuálnych informácií a zvyšovania publicity a povedomia enterprise architektúry vo VS SR. EA portál predstavuje štartovací bod pri hľadaní dostupných architektonických výstupov, ktoré sú konsolidované na jedno miesto. Tieto výstupy sú nápomocné a často krát aj záväzné pri budovaní a dohľadovaní strategickej, segmentovej architektúry a architektúry riešení. Zámerom EA portálu je, aby sa všetci členovia architektonickej komunity VS SR podieľali na tvorbe obsahu. Obsah EA portálu je otvorený členom architektonickej komunity VS SR, ktorí môžu zhodnotiť architektonické výstupy a navrhnúť riešenia, ktoré zvyšujú kvalitu aktuálne dostupných architektonických výstupov alebo produkujú nové architektonické výstupy.

 


 

Naposledy aktualizované

Témy