URI vzor

https://[domain]/set/[dataset-type]/[dataset-name]+(/[version])?

[domain] - použitá doména. Entity centrálneho modelu údajov verejnej správy a jednotný referencovateľný identifikátor používajú doménu data.gov.sk

[dataset-type] - typ dátovej sady. Možné hodnoty sú :

[version] - verzia/distribúcia datasetu