Centrálny model údajov verejnej správy je množina slovníkov (ontológií), ktoré sa používajú pri popise údajov verejnej správy ako napr. referenčné registre, centrálne databázy a podobne. Ich formálna reprezentácia ja OWL ontológia (5* Open Data), ktorá sa používa v prostredí RDF na špecifikáciu doménového modelu. Na základe týchto vlastností je možn generovať validné distribúciu aj v nižšiej dátovej interoperabilite (UML, textový thesaurus…) a podobne. Základom centrálneho modelu je použitie globálnych identifikátorov URI. Centrálny model vychádza z Katalógu dátových prvkov (KDP), tj. pôvodné koncepty KDP sú zahrnuté do základných ontológií. Podrobnosti o mapovaní KDP na Centrálny model údajov je možné nájsť v A.3.4 Mapovanie na Katalóg dátových prvkov.

Centrálny model je množina ontológií popisujúcich centrálne verejné dáta primárne zameraných na popis údajov v základných registroch. Pre oblasti ako otvorené dáta, tj. entity ako Dataset, Distribúcia, Licencia sa používajú príslušné štandardy ako Core Vocabularies, DCAT, ADMS, SKOS a mnohé iné. Mimo teda údajov v základných registroch sa odporúča použitie zahraničného štandardu.

Centrálny model je štandardizovaný prostredníctvom pracovnej skupiny PS1 na UPVII. Pre akékoľvek otázky, doplnenia, opravy prosím použite kontaktný email: ps1@vicepremier.gov.sk

 

Prehľad verzií Centrálneho modelu

1.02017-06-12v platnosti
1.12018-03-26posudzovaný