Externé evidencie vybraných entít ako EFormuláre (MEF), Služieb (?) získavajú URI identifikátory automatizovane cez rozhranie MetaIS B.3.2 Automatizované URI menného priestoru XML Schémy (XSD)