URI vzor

https://[domain]/doc/[classification]+/[document-name](/[version])

[domain] - použitá doména. Entity centrálneho modelu údajov verejnej správy resp. referenčné URI údaje používajú doménu data.gov.sk

[classification] - trieda dokumentu

[documentname] - nazov dokumentu

[version] - verzia dokumentu ak existuje