Prehľad verzií Publikačných profilov

NázovPopisVerziaStav
DCAT-AP-SKPravidlá pre publikáciu metadát otvorených údajov (povinné a nepovinné vlastnosti katalógov, datasetov a distribúcií)2018-03-29platný štandard
CPSV-AP-SKPravidlá pre publikáciu datasetov obsahujúcich verejné elektronické služby2018-04-15posudzovaný štandard


Priklady národných implementácii DCAT-AP:

Nemecko   http://www.dcat-ap.de/

Belgicko    http://dcat.be/

Nórsko      https://doc.difi.no/dcat-ap-no/

Taliansko  https://www.dati.gov.it/content/dcat-ap-it-v10-profilo-italiano-dcat-ap-0