Agenda: 

1. Študenti FIIT  (cca 30min)- prezentácia projektu k nástroju validácie

2. M. Liška/ M. Šurek-  Slovenský rámec pre sémantickú interoperabilitu (cca 1 hod.)

3. Š. Szilva: (cca 1 hod) 

a) Opatrenie o jednotnom formáte elektronických správ (nová hodnota atribútu "class" pre element "object")

b) Štandardizácia vytvárania dátovej štruktúry elektronických formulárov

c) Návrh MZ SR na doplnenie základného číselníka ("Identifikátor záznamu o povolení", "Identifikátor  záznamu o zdravotníckom zariadení" podľa zákona č. 578/2004 Z. z.) 

d) Metodika k § 51 až 53 Výnosu o štandardoch a metodika pre štandaradizovaný obsah a spôsob zverejňovania datasetov na základe úlohy B.51 z uznesenia vlády č. 106/2017 k OGP 

e) Návrh štandardov pre analytickú vrstvu vo verejnej správe, internet vecí a Big Data (apríl 2018 - úloha z NKIVS)

Ďalšia agend (v prípade dostatku času):