Dátum: 5. 10. 2017

Agenda:

1. Témy z PS6 na vyjadrenie 

- XSD schémy pre e-form kontajner, odstránenie chýb v XSD v prílohe č. 3 Výnosu 
- Automatizované kontroly e-formulárov pred vypublikovaním v MEF
-- XSD pre XSD
-- XSD pre XSLT
- meta.xml elektronického formulára 

2. Pravidlá interoperability otvorených údajov 

3. Štandardizovaný obsah metadát datasetov 

4. Osvedčovacia doložka k zaručenej konverzii - chybné používanie dátových prvkov 

5. Codelist element

6. Metodika tvorby XSD schém

7. Podpisovanie datasetov 

 

8. Novela Výnosu (Opatrenie) o jednotnom formáte elektronických správ + Schémy správ Sk-Talk

-- Pravidlá pre SenderId (anonymné podania), RecipientId, MessageType
-- Úpravy XSD schém pre MessageContainer
-- Sk-Talk a MessageContainer (dokumentácia formátov elektronických správ)