Dátum zasadnutia. 25. apríl 2018 od 9:00 do 11:30 v ÚPPVII

Obsah:

Agenda

 1. Návrh MZ SR na doplnenie základného číselníka ("Identifikátor záznamu o povolení", "Identifikátor  záznamu o zdravotníckom zariadení" podľa zákona č. 578/2004 Z. z.) 

  Kód položky: ?
  Názov položky: Identifikátor záznamu o povolení
  Poznámka pre položku: Identifikátor záznamu o povolení na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v registri povolení (isvs_8015, isvs_8016) povoľovacieho orgánu na základe zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a zákonov č. 538/2005 Z. z., 362/2011 Z. z., 581/2004 Z. z.

  Kód položky: ?
  Názov položky: Identifikátor záznamu o zdravotníckom zariadení
  Poznámka pre položku: Identifikátor záznamu o zdravotníckom zariadení v registri povolení (isvs_8015, isvs_8016) povoľovacieho orgánu na základe zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a zákonov č. 538/2005 Z. z., 362/2011 Z. z., 581/2004 Z. z.

 2. Opatrenie o jednotnom formáte elektronických správ a Schémy správ Sk-Talk  

  - nová hodnota PAYMENT_ORDER v atribúte "class" pre element "object" (schválenie)

  - povinné používanie elementu SenderBusinessReference pre účely doručovania podľa § 31a (návrh)

  - štandardizácia spôsobu prenosu doručovacej adresy v Sk-Talk (nový class alebo nový technický kontajner) (na schválenie) 

  - upresnenie pravidiel používania jednotlivých elementov a atribútov (schválenie)

  Návrh opatrenia - PDF súbor (751 kB)
 3. Štandardizácia vytvárania dátovej štruktúry elektronických formulárov

  1. dátové prvky pre metaúdaje elektronických formulárov
 4. Centrálny model údajov (Aktualizácia centrálneho modelu- verzia 1.1) 

 5. Štandardizovaná štruktúra údajov pre popis elektronických služieb - štandard CSPV-AP

 6. Návrh na doplnenie SHACL do § 13

 7. Návrh štandardov pre analytickú vrstvu vo verejnej správe, internet vecí a Big Data (apríl 2018 - úloha z NKIVS)

Ďalšia agenda (v prípade dostatku času):

Číselníky hodnôt pre automatizované spracúvanie formulárov v zmysle prílohy č. 3 výnosu
Dátový prvok Nationality a základný číselník CL010131
Jednotné referencovateľné identifikátory a prechod z pôvodných identifikátorov, povinnosť publikovať prevodové tabuľky