Aký názov ?:      

NazovZiadatela-YYYYMMDD-s-XXX-UX-NázovSluzby     

YYYYMMDD je dátum prijatia žiadosti,   

XXX je poradove číslo žiadostí daného žiadateľa,

UX=  U1 / U2 / U3 = úroveň certifikácie

Aké číslo žiadosti: 

YYYYNNNNNN  poradové číslo žiadostí

YYYY=rok,

NNNNNN=celkové poradové číslo žiadostí v daný rok


Registratúra:


Číslo spisu:


Číslo žiadosti:


Číslo stanoviska:


Číslo MetaIS:

Číslo žiadostiDátum doručeniaDátum začiatkuDátum ukončenia
201900005805.12.2019

Názov žiadateľa: VNET a.s.

Názov služby: VNET-MonitoringKontakty za UPVII: juraj.pankuch@vicepremier.gov.sk


Kontakty za žiadateľa: