Na týchto stránkach sú zverejnené vybrané dokumenty súvisiace so štandardmi informačných systémov verejnej správy.
Komplexná stránka štandardov pre informačné systémy verejnej správy je na adrese: http://informatizacia.sk/standardy-is-vs/596s.