Centrálny model údajov verejnej správy 1.2

Prehľad ontológií a ich distribúcií (2020-MM-DD)


★★★★★

Ontológia fyzickej osobyRDF/TTLRDF/XMLRDF/UML/XMIJSON-LDXSDJSON-LD
Ontológia právneho subjektuRDF/TTLRDF/XMLRDF/UML/XMIJSON-LDXSDJSON-LD
Ontológia finančných entítRDF/TTLRDF/XMLRDF/UML/XMIJSON-LDXSDJSON-LD
Ontológia lokácieRDF/TTLRDF/XMLRDF/UML/XMIJSON-LDXSDJSON-LD
Ontológia egovernment entítRDF/TTLRDF/XMLRDF/UML/XMIJSON-LDXSDJSON-LD