Informácia: Otvorené na pripomienkovanie. Štandardy sú neúplné, ale konzistentné.

Centrálny model údajov verejnej správy 1.2

Ontológia fyzickej osobyRDF/TTLRDF/XMLRDF/PNGUML/XMIUML/PNGJSON-LDXSDODTPDF
Ontológia právneho subjektuRDF/TTLRDF/XMLRDF/PNGUML/XMIUML/PNGJSON-LDXSDODTPDF
Ontológia finančných entítRDF/TTLRDF/XMLRDF/PNGUML/XMIUML/PNGJSON-LDXSDODTPDF
Ontológia lokácieRDF/TTLRDF/XMLRDF/PNGUML/XMIUML/PNGJSON-LDXSDODTPDF
Ontológia egovernment entítRDF/TTLRDF/XMLRDF/PNGUML/XMIUML/PNGJSON-LDXSDODTPDF


Príklady referečných dát

Rudolf Yeti (fyzická osoba)RDF/TTLRDF/XMLRDF/PNGUML/XMIUML/PNGJSON-LDXMLODTPDF
Zasnežovacie služby a.s. (právny subjekt)RDF/TTLRDF/XMLRDF/PNGUML/XMIUML/PNGJSON-LDXMLODTPDF
Galvaniho 17A, Bratislava (fyzická adresa)RDF/TTLRDF/XMLRDF/PNGUML/XMIUML/PNGJSON-LDXMLODTPDF
Rozhodnutie o stavebnom konaní (elektronický právny dokument)RDF/TTLRDF/XMLRDF/PNGUML/XMIUML/PNGJSON-LDXMLODTPDF
Lokálna štatistická územná jednotka 1 – okres (dataset)RDF/TTLRDF/XMLRDF/PNGUML/XMIUML/PNGJSON-LDXMLODTPDF


Používané medzinárodné ontológie

RDF - Resource Description FrameworkRDF/TTLXSDHTML
OWL - Web Ontology LanguageRDF/TTLXSDHTML
SKOS - Simple Knowledge Organization SystemRDF/TTLXSDHTML
DCT - Dublicn Core TermsRDF/TTLXSDHTML
ADMS - Asset Description Metadata System RDF/TTLXSDHTML
DCAT - Data Catalog VocabularyRDF/TTL
HTML