Úvod

Dataset Úradné hodiny obsahuje definíciu otváracích hodín kontaktných miest OVM.

Typ povinnej osoby 

Orgán štátnej správy, Orgán samosprávy

Dátový model

Popis datasetu

Názov3★5★Doplňujúca informácia
názov stĺpcatyppovinnýURItyppovinný
identifikátoridxsd:stringXrdf:aboutURIX
kontaktné miestocontactPointxsd:stringXschema:contactPointURIX
deň v týždnidayOfWeekxsd:stringXskos:prefLabelxsd:string

kód dňa v týždnidayOfWeekCodexsd:stringXschema:dayOfWeekURIX
otvorené odopensxsd:stringXschema:opensxsd:timeX
otvorené doclosesxsd:stringXschema:closesxsd:timeX


Príklad

Štátna správa: https://data.gov.sk/dataset/mirri-uradne-hodiny-2021-04-20

Samospráva: