Dataset strategických dokumentov


Dátový modelPopis datasetu
Názov3★5★Doplňujúca informácia
názov stĺpcatyppovinnýURItyppovinný


Príklady na použitie