Space Tools

Name Size Creator Creation Date Last Modification Date Labels Attached To
File geograficky_nazov.csv 24.08 MB Miroslav Líška Apr 29, 2021 18:35 Apr 29, 2021 18:35
 • No labels
Page: Referenčné údaje Registra geografických názvov
File geograficky_nazov_sub03.csv 3.38 MB Miroslav Líška Apr 30, 2021 13:51 Apr 30, 2021 13:51
 • No labels
Page: RD-2022-MM-DD
File nuts2004.rdf 3.37 MB Miroslav Líška Jul 28, 2021 18:21 Jul 28, 2021 18:21
 • No labels
Page: CV-1.2
File 2022-02-16-data.gov.sk.eap 2.97 MB Miroslav Líška Feb 16, 2022 21:49 Feb 16, 2022 21:49
 • No labels
Page: CMU-1.2 (2022-MM-DD)
File nuts2004.ttl 1.99 MB Miroslav Líška Aug 13, 2021 12:12 Aug 13, 2021 12:12
 • No labels
Page: PoC znalosti.gov.sk
PDF File POZVÁNKA PS1.pdf 861 kB Martina Dubinova Apr 27, 2017 08:24 Apr 27, 2017 08:25
 • No labels
Page: 1. zasadnutie PS1 - zápis
PDF File vlastny_material_opatrenie-edit-sz23.pdf 751 kB Štefan Szilva Apr 22, 2018 15:15 Apr 22, 2018 15:15
 • No labels
Page: 8. zasadnutie PS1
PDF File vlastny_material_opatrenie-edit-sz22-posledne-zmen… 751 kB Štefan Szilva Apr 04, 2018 23:46 Apr 04, 2018 23:46
 • No labels
Page: 7. zasadnutie PS1
PDF File vlastny_material_opatrenie-edit-sz22-posledne-zmen… 751 kB Štefan Szilva Apr 18, 2018 11:29 Apr 20, 2018 10:35
 • No labels
Page: 8. zasadnutie PS1
XML File legal-subject.xml 485 kB Miroslav Líška Oct 13, 2021 12:24 Oct 13, 2021 12:24
 • No labels
Page: CMU-1.2 (2022-MM-DD)
PDF File vlastny_material_opatrenie-edit.pdf 483 kB Štefan Szilva May 10, 2017 08:25 May 10, 2017 08:25
 • No labels
Page: 1. zasadnutie PS1 - zápis
PDF File schemy-sprav-sk-talk-aktualizacia-v7-.pdf 408 kB Štefan Szilva Apr 05, 2018 10:59 Apr 05, 2018 10:59
 • No labels
Page: 7. zasadnutie PS1
PDF File schemy-sprav-sk-talk-aktualizacia-v7-.pdf 408 kB Štefan Szilva Apr 23, 2018 08:29 Apr 23, 2018 08:29
 • No labels
Page: 8. zasadnutie PS1
XML File physical-person.xml 381 kB Miroslav Líška Oct 13, 2021 12:23 Oct 13, 2021 12:23
 • No labels
Page: CMU-1.2 (2022-MM-DD)
File DatasetVyzvy.csv 302 kB Markéta Šimoni May 04, 2022 11:01 May 04, 2022 11:01
 • No labels
Page: Publikačné minimim orgánu štátnej správy (PUBMIN-CENTRAL-GOV)
XML File finance.xml 247 kB Miroslav Líška Oct 13, 2021 12:24 Oct 13, 2021 12:24
 • No labels
Page: CMU-1.2 (2022-MM-DD)
PDF File xsd-centralny-model-v2.pdf 223 kB Martina Dubinova Jul 11, 2017 09:24 Jul 11, 2017 09:24
 • No labels
Page: 2. zasadnutie - pokračovanie z 12.5.2017
HTML File 2018-03-29.html 219 kB Miroslav Líška Mar 28, 2018 10:36 Mar 28, 2018 10:36
 • No labels
Page: legal-subject/2018-03-26.html
XML File location.xml 218 kB Miroslav Líška Oct 13, 2021 12:24 Oct 13, 2021 12:24
 • No labels
Page: CMU-1.2 (2022-MM-DD)
PDF File 2018-03-29.pdf 218 kB Miroslav Líška Mar 28, 2018 10:36 Mar 28, 2018 10:36
 • No labels
Page: legal-subject/2018-03-26.pdf
 1. Prev
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 18
 10. Next